Katolska kvinnor som går

I det sammanhanget är det intressant att läsa ett inlägg på Patheos om katolska kvinnor i USA som börjat bära slöja. Isabelle Farineau går igenom slöjbärandet genom historien och skälen som angetts för att kvinnor ska täcka sig mer eller mindre. För assyriska kvinnor gällde att välbärgade kvinnor måste bära slöja, medan ... FN-resolutionerna om kvinnor, fred och säkerhet har bäring på hela FBA:s verksamhet för att förebygga och hantera konflikter internationellt. I arbetet med avväpning, demobilisering och återanpassning av före detta kombattanter handlar det dels om att synliggöra kvinnors roller i väpnade grupper, dels om att vidga synen på vilka som ska omfattas av stödinsatser. Att Katolska kyrkan är en extremt mansdominerad organisation när det gäller den högsta makten är väl känt. I högsta beslutande organ, kardinalskollegiet finns inga kvinnor alls. När det gäller kyrkans andliga liv liksom när det gäller socialt och tjänande arbete har däremot kvinnor spelat en betydande roll, och det är ett faktum att vi i… 9 Responses to “Påven prisar kvinnor – som kvinnor” Agneta Sofiadotter on 07 feb 2015 at 16:57 # Bra uttryckt Gert! ”finns bara mänskliga uppgifter”. Det är naturligt, helt enkelt. Alla som kan röra sig kan bära in ved för att hålla värmen i G-ds hus levande. Agneta. Ulla Gudmundson on 08 feb 2015 at 19:49 # Hej, Häxor var någon som ansågs kopulera med djävulen och just kvinnor antogs ha sämre motståndskraft och som inte kunde värna sig mot att ”övertas” av onda akter. Kan vila på den gamla fördomsfulla synen på kvinnor som havande sämre dygd än män. Går tillbaka till Bibels Eva som inte kunde motstå frestelsen att smaka på äpplet. LÄS MER: Katolska kyrkans sakrament. Karta som visar katolicismens utbredning i världen baserat på antalet katoliker i varje land. Kloster, munkar och nunnor. Omkring 1,5 miljoner katoliker har avgett de tre klosterlöftena om sexuell avhållsamhet (celibat), fattigdom och lydnad. Kvinnor som går i kloster kallas nunnor och män för munkar. Påven är biskop av Rom och han leder kyrkan i gemenskap med de andra katolska biskoparna. Inga viktiga beslut om kyrkans liv och som rör alla katoliker överallt kan fattas utan att påven har sista ordet. Men han kan inte fatta beslut som går emot det som kyrkan har trott och lärt i alla tider. Nu tar katolska kvinnor till orda, kvinnor från en rad olika bakgrunder och från hela världen. Mycket har hänt på kort tid inom den Romersk-katolska kyrkan vad gäller kvinnors ställning. Det börjar nu påverka synen på kvinnors roll inom själva kyrkostrukturen, skriver Madeleine Fredell i denna artikel som sammanfattar mycket av det ... Materialet går under namnet ”Jämställd i kyrkan – ett samtalsmaterial om jämställdhet och katolska kyrkan” och har tagits fram av stiftets ”Jämställdhetsråd” under ledning av f. Pascal som även är generalvikarie och efter kardinalen Stockholms Katolska Stifts högst uppsatte man. Katolska kyrkan i Sverige har, som alla katolska kyrkor, sju sakrament: dop, konfirmation, äktenskapet, ämbetsgivningen, nattvard, bikt och de sjukas smörjelse Dessa sju sakrament följer en människa genom livet på jorden. Dopet, konfirmationen, äktenskapet och ämbets-givningen är något som sker en gång och ses som oåterkalleligt.

Jag är emot abort - Fråga vad du vill i P3

2019.04.11 12:46 FragavadduvilliP3 Jag är emot abort - Fråga vad du vill i P3

Då var det dags igen, Reddit!
Klockan 19-21 svarar abortmotståndaren Helena på era frågor.
Från och med nu kan ni fråga henne vad ni vill!
Helena har jobbat med abortfrågan för den katolska kyrkan i 16 år, men tron på att livet börjar redan vid befruktningen har hon haft ända sedan barnsben. Enligt henne är en abort att avsluta ett liv, oavsett när den sker i graviditeten. Enda gången Helena tycker att det är okej är när kvinnans liv är i fara. Varför? Är några små celler viktigare än kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar? Och varför ska barnmorskor få vägra utföra aborter om det går emot deras tro. Ska alla få bestämma vilka arbetsuppgifter de vill utföra och inte? Svaren kanske kommer ikväll!
Man kan lyssna på programmet direkt i datorn här: https://sverigesradio.se/fragavadduvillip3
eller ratta in FM där våra frekvenser som hittas här: https://www.teracom.se/privat/radio/frekvenstabeller-radio/
Du kan skicka in frågor genom att skriva här, smsa in frågor live under programmet på nummer 722 50, skriv P3, gör ett mellanslag och ställ din fråga. Det går också att skicka in frågor på Instagram och Facebook.
Vill man vara anonym kan man skicka ett PM/DM på sociala medier eller maila in på [[email protected]](mailto:[email protected]) och skriva att man vill vara anonym.
Om tråden bryter mot reglerna får moderatorerna självklart ta bort den eller höra av sig om de har några synpunkter på vår närvaro på Reddit.
Vi hörs i etern /Redaktionen Fråga vad du vill i P3
submitted by FragavadduvilliP3 to sweden [link] [comments]


Katolska skolan som trotsar S-beslutet Katolska Homosexuella Gruppen - YouTube han slaktade kvinnor och sålde som mat - YouTube Män som misshandlas allvarligt av sina kvinnor får ingen hjälp Iggy kör Grävmaskin! - VLOGG Hur många kvinnor besökte Jesus grav? Panelsamtal Kvinnor och religion TEMA JÄMSTÄLLDHET Lär dig om kvinnan i Islam Carola det kommer dagar

Kvinnorna är inte tysta i Katolska kyrkan Bengts Blogg

  1. Katolska skolan som trotsar S-beslutet
  2. Katolska Homosexuella Gruppen - YouTube
  3. han slaktade kvinnor och sålde som mat - YouTube
  4. Män som misshandlas allvarligt av sina kvinnor får ingen hjälp
  5. Iggy kör Grävmaskin! - VLOGG
  6. Hur många kvinnor besökte Jesus grav?
  7. Panelsamtal Kvinnor och religion TEMA JÄMSTÄLLDHET
  8. Lär dig om kvinnan i Islam
  9. Carola det kommer dagar
  10. Män som misshandlas av Kvinnor och mordförsök! Car

Det pratas mycket & ensidigt om 'mäns våld mot kvinnor/barn', men verkligheten är denna: ca 20 personer om året dödas som en konsekvens av våld i nära relationer. Av dessa tjugo är fyra ... Här på vår egen kanal får ni fortsätta hänga med oss och vår färska lilla familj, och se hur det går att kombinera livet som egenföretagare med att vara nyblivna päron. En väldigt hemsk historia som hände i Canada år 1980. Med min kod 'MIRABELL25' får ni 25% rabatt på bland annat dessa godbitar : Mörkgrön stickad tröja : htt... Religionen har genom historien dominerats av män och många gånger bidragit till kvinnoförtryck – och gör så på många håll än idag. Samtidigt har mycket hänt. Här möts fyra kvinnliga ... De två första bilderna på Torbjörns ben är en ny misshandel från en kvinna 2015-12-13. 2014-11-23 bilderna på mordförsöket kommer efter Carin Götblad polisen... Ulf Ekman tillkännager att han lämnar Livets Ord och konverterar till romersk katolska kyrkan. - Duration: 1:10:40. Livets Ord Play 39,814 views Om Socialdemokraternas går vidare med sitt kongressbeslut att förbjuda religiösa inslag i skolan, då blir det ett fall för Europadomstolen. ... rektor på St Eriks katolska skola, som är ... Var de fem, tre eller en? Micael går igenom varför det som ofta upplevs vara en av Bibelns största motsägelser egentligen inte är det. http://helapingsten.se/ Vi är en katolsk homosexuell grupp som vill göra filmer om syn på den katolska kyrkan Jag som gör den film är en ekumenisk kloster broder som är katolik som ... Lär dig om den muslimska kvinnan ur Islams synsätt. Lär dig inte om den muslimska kvinnan av hur tex vissa iranier eller pakistanier behandlar dem. Vad Islam...