Över 50 män Sverige

OurTime.com is a niche, 50+ dating service for single older women and single older men. Become a member of OurTime.com and learn more about meeting your match online. 50+ dating works better with OurTime.com! - OurTime.com WorldWideWeb pages are copyrighted by People Media. OurTime.com's webpages and OurTime.com's content may not be reproduced ... Hon snygg kvinna söker män simrishamn av gruppledaren Johan Pehrson L. Vad är EU:s dejting för kvinnor och män över 50 år västerbotten Froland dating om våra fruar och chatt Bilsbyte. Dessutom distribueras Lerums Tidning i tidningsställ på stan och på platser där mycket folk är i rörelse. Seniordejting för singlar över 50+ år är en stor kategori av nätdejting i Sverige. 50-plussare dejtar mer, reser mer och är mer aktiva än någonsin. Här under finns alla dejtingsidor som är specifikt inriktade på dejting för äldre män och kvinnor, som redan har fyllt 50 år och vill få en ny chans på kärleken. Vi rekommenderar att besöka doktorn och diskutera problemet av erektil dysfunktion. Du ska inte vara blyg: nästan hälften av alla män över 50 år har samma problem. Övningar mot erektil dysfunktion. Alla vill ha potensmedel som verkar som Viagra men många lämnar denna tanke för det innebär många bekymmer. Om vi undersöker detta mer exakt ser vi att det fanns sammanlagt 17 400 kvinnor men bara 5 600 män i den åldersgruppen i slutet av 2019. År 1750 – liten befolkning och kort livslängd Om man jämför den senaste befolkningspyramiden med hur det såg ut i mitten av 1700-talet ser vi tydligt att den har ändrat form. År 1750 såg den mer ... Dejta kvinnor över 50. 19 Temmuz 2020. 0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz. 0 defa okundu. Dejta kvinnor över 50 ... I dagsläget finns över 300 000 egenföretagare i Sverige. Majoriteten av dem, 60 procent, är över 50 år gamla och fyra av fem är män. Det framgår av en undersökning som Skop gjort på uppdrag av fackförbundet Unionen, skriver DI. Regeringen förbjuder sammankomster över 50 personer. Sverige Sveriges statsminister Stefan Löfven meddelade på fredagen att regeringen förbjuder sammankomster på fler än 50 personer. Chatta online i Trelleborg, Sverige. 485 milj finns på Badoo, och många i Trelleborg. Hitta nya vänner i Trelleborg på Badoo. som jämställt om män alltid utgör 60 procent av de politiska representanterna och kvinnor alltid ligger nära 40 procent. Målet om könsfördelningen 50/50 har till exempel satts för statliga myndigheter i Sverige (SOU 2007:108). Sedan kvinnors rösträtt och valbarhet till riksdagen infördes år 1921 har utvecklingen gått

[HPSA] Sverige och samerna

2020.01.29 14:24 vonadler [HPSA] Sverige och samerna

HPSA började som "Historical Public Service Announcement" men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för "Historia På Sweddit Anbefalles".
Här kan du läsa alla tidigare HPSAer. Glöm inte att läsa längre ner, där det finns utmärkta HPSAer som är skrivna av andra.
Idag ska det handla om Sverige och samerna.
Ämnet är ofta kontroversiellt och det finns mycket dålig information om de historiska relationerna mellan samer och svenskar.
Samerna är ursprungbefolkning i stora delar av norra Sverige. Bristen på skriven tradition i området gör att det än idag debatteras om 'skridfinnarna' var en beteckning bara på samer eller också på en grupp semi-nomadiska kustbor i norra Norrland som hade mer finsk-ugriskt än samiskt ursprung. Någon gång på 700-800-talet började samer och svenskar att mötas i nuvarande Jämtland, Härjedalen och norra Gästrikland. Båda språken börjar låna ord av varandra, och det verkar som en ömsesidigt lönsam handel uppstår, då området var stort nog både för de fåtaliga svenska jorbrukare, fiskare och handelsmän som slog sig ner och samerna och deras traditionella, ofta halvnomadiska livsstil.
Samerna fick betala tull eller skatt på sin handel med svenskarna, men överlag så präglades den framväxande svenska statens relation med samerna av ömsesidig respekt - samerna betalade sin skatt i goda varor, ofta skinn och päls, som betingade bra priser på kontinenten. Detta var en tid när skatter betalades i natura (d.v.s. produkter) snarare än mynt, och samernas skatter var enkla att transportera och sälja och behandlade korrekt kunde de även hålla i åratal, till skillnad från t.ex. en tunna råg eller fem kilo saltat fläsk som en bofast bonde kunde tänkas ha som skatteplikt.
Den svenska staten var därför länge mån om att vara en god överherre för samerna, som annars lätt kunde resa västerut (till danska Norge) eller österut (till novgorodiska och senare ryska Karelen) och handla där istället, varvid Sverige skulle gå miste om en god inkomstkälla. Från början sålde staten rätten att handla med samerna till 'birkarlar som erlade en fast årlig avgift i skinn och päls för rätten att handla med samerna. När statens långa arm började vandra norrut längs med Norrlandskusten började man istället att skatta samerna direkt.
Gustav Vasa insåg att det fanns pengar att tjäna på samerna och avskaffade birkarl-systemet och lade alla samer direkt under kronan för själv kunna lägga beslag på all deras skatt. Samtidigt integrerades samerna i det svenska systemet - 1526 fick de rätt att välja tolvmän till domstolarna att sitta som nämndemän och döma i lokala brottsmål precis som svenska bönder. 1543 stadgades det att samerna hade samma rättigheter som bönder och 1551 att de hade rätt till mobilis et immobilis (fast och rörligt, d.v.s. land och vatten och alla djur och fiskar som lever där) i sitt land. Samerna fick också från 1602 två platser i bondeståndet och hade därmed även ett (minimalt, men ändå) inflytande över Sveriges politik. Bondeståndet var ett av fyra stånd och hade kring 150-200 platser under 1500- och 1600-talen.
Med rätten till allt land inom sitt område hade samerna faktiskt på visst sätt mera rättigheter än svenska bönder, vars allmänningar ansågs tillhöra staten. Skatterna som samerna fick erlägga var också relativt låga - Karl IX försökte jämställa en vuxen same (endast män räknades här) med ett mantal jordbruksmark (jordbruksmark nog att försörja en familj), men Gustav II Adolf insåg svårigheten att driva in det och halverade istället skatten 1620, varvid en samisk vuxen man motsvarade ett halvt mantal.
1671 listades den årliga räntan (skatten) för en same som två riksdaler specie, vilket kunede betalas natura. En riksdaler specie motsvarades då 1 rävskinn och ett 1 lappskor, eller 50 ekorrskinn, eller 2 lispund (8,5kg per lispund eller totalt 17kg) torkade gäddor.
Samerna skulle dessutom betala fraktavgift i form av ett par lappskor eller motsvarande värde och tionde. Tiondet var från början tänkt som 10% av torkad fisk och renkött som samerna producerade, men ersattes snart av en fast avgift i form av några renar och/eller torkad fisk från varje sameby plus lite andra varor. Överlag betalade samerna därmed en tämligen låg skatt som erlades när de kom till marknadsplatserna för att handla och byta varor. Intressant is ammanhanget är att en del samer föredrog att betala sin skatt i engelskt ylletyg som de bytte till sig från engelska fartyg som angjorde ishavskusten i nuvarande norra Norge.
Mot mitten av 1700-talet började svenska staten att ändra sin politik gentemot samerna. Nu hade bönderna börjat betala sin landränta (skatt) i mynt och samernas varor var inte lika attraktiva längre. Dessutom såg man hellre att bofasta bönder, som var betydligt enklare att kontrollera och beskatta bosatte sig i Norrland. Steg för steg tog staten ifrån samerna deras rättigheter (särskilt jakt- och fiskerätt) och gav dem istället till svenska bönder som var villiga att kolonisera norrlandskusten och älvdalarna inåt landet. 1766 förlorade samerna sina vikta platser i bondeståndet och 1751 infördes en egen domstol för samiska ärenden (som visserligen bemannades med samer och skötte ärenden kring jakt- fisk- och betesrätt, mestadels samer emellen) och samerna förlorade sina platser i de vanlig häradsrätterna, som fortfarande dömde i brottsmål. Från den här perioden kommer många av de konflikter som vi idag ser mellan svenska och samiska norrlänningar, där man bråkar om jakt- fiske- och betesrättigheter, där skogsägare klagar på att renar äter upp skogsplant och vill behålla jakträtter de arrenderar från staten eller andra och renägande samer kämpar för gamla betesrättigheter och jakt- och fiskerättigheter vars utarrenderande kan vara nog så lönsamt.
Svenska staten började också bli hårdare med kristnadet av samerna - där man tidigare sett mellan fingrarna med sammankomster vid heliga platser och gamla ceremonier och offrande till förfädernas gudar började man nu att aktivt försöka utrota den gamla tron och tvinga in samerna i svenska kyrkan. Nåjdtrummor brändes, offerstenar slogs sönder och jojkande förbjöds. 1693 dömdes även samen Lars Nilsson till döden för att han öppet och inför häradsrätten och lagmanstinget sagt att han inte kunde vara utan sina förfäders gudar sedan hans barn blivit sjuka.
Det inrättades även statligt finansierade skolor på 1700-talet, som gav samiska barn en 2-årig utbildning som skulle fostra dem till goda kristna undersåtar, vilket inkluderade att lära dem läsa och skriva.
Man kan märka att generellt verkade svenska staten på 1700-talet och början av 1800-talet gärna tvångsassimilera samerna - de skulle tala svenska, vara kristna och betala ordentligt med skatt och vara goda undergivna undersåtar, men de stora avstånden och att svenska staten faktiskt var beroende av samisk renskjuts för att transportera meddelanden och personal gjorde att det var svårt att få samma järngrepp om samerna som man hade om den bofasta bondebefolkningen.
Mot slutet av 1800-talet dök det upp en tämligen underlig rasistisk syn på samerna. Det ansågs plötsligt viktigt att bevara samisk kultur och det samiska språket och samerna som folkgrupp. Samtidigt ansågs det att samer var underlägsna svenskar och att de behövde det hårda halvnomadiska livet för att hålla sig friska och hälsosamma. Samer som slog sig ner och började leva med moderna bekvämligheter skulle snart börja rasblanda sig, bli alkoholiserade och kriminella, ja rent av sjuka och olyckliga. Det rasbiolgiska institutet under Herman Lundborg var aktivt i den här debatten och Sverige kom att bedriva en politik som kalldes 'lapp ska vara lapp' där samernas barn endast fick gå i lappskolor, där de fick bo i speciella träkåtor så de inte skulle frestas av det bofasta livets bekvämligheter. 12-14 barn inrymdes i en kåta och dessa visade sig snat vara dragiga, kalla och uselt byggda och sjukdomar som tuberkulos och dysenteri grasserade bland de tätt sammanpackade barnen och många dog. Skolorna var dessutom instruerade att inte lära samernas barn för mycket om livet utanför rennäringen och deras hemtrakter då det kunde verka lockande för dem och skulle leda till fattigdom och armod, då samer 'saknade den fysiska styrkan för regelbundet slit i den bofasta världen'.
Lappskolorna avskaffades 1939 och samen Isrel Ruong blev inspektör för nomadskolningen 1944, den första samen på positionen. 1947 fick han i uppdrag att utreda en vanlig skolgång på sju år (som var standard då i Sverige) för samiska barn och hans råd för att förbättra skolgången skapade en normal skolgång för samiska barn.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2018.05.23 01:26 LpDual Varför bör höginkomsttagare betala så höga skatter i Sverige men fortfarande få sub-optimal välfärd?

Jag är en ung svensk man i mina bästa år, och jag kommer förhoppningsvis vara klar med min master i ett tekniskt ämne detta år eller nästa år, troligtvis kommer jag bli en typisk höginkomsttagare.
När jag väl insåg vilka skatter jag betalar och vilka välfärdstjänster jag kommer få så inser jag att bo i Sverige är en ganska dålig deal. Varför skall jag betala 50%+ i skatt för att få en medioker sjukvård, dysfunktionell polis, icke-existerande försvar och en fattigpension? Som pricken över i:et så anklagas antingen höginkomsttagare eller vita män vara orsaken till den ökande brottsligheten.
Så då återstår två val; antingen flytta till ett annat land, där mitt arbete värderas mer och skatten inte är konfiskatoriskt - alternativt köra systematiskt skattefusk på alla möjliga sätt, lite som i den sjätte politiska teorin https://www.altnorden.se/2018/03/07/de-sju-politiska-teorierna-del-ii-de-hypermoderna-teorierna/
Har inte politikerna tänkt på det här? Eller är höginkomsttagare väldigt okänsliga för skattehöjningar?
submitted by LpDual to svenskpolitik [link] [comments]


2018.05.01 18:14 riiga M201 - Motion om prostatacancerscreening för män över 50 års ålder

Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad anförs i motionen om
Motivering
Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige och den vanligaste bland män. Varje år får drygt 9 500 män i Sverige prostatacancer. Det betyder att ungefär var tionde svensk man någon gång under sitt liv drabbas av prostatacancer. Då vi redan nu screenar för bröstcancer anser moderaterna att det även är rimligt att Sveriges vanligaste cancerform bör uppmärksammas och bekämpas.
Det kan ta mellan 10 till 15 år innan cancertumören sprider sig eller ger symtom. Ibland kan sjukdomen utvecklas snabbare. Då sjukdomen oftast upptäcks då det är för sent för behandling, är det viktigt att män börjar screenas tidigt. Likt motionen om bröstcancerscreening är det vitalt för folkhälsan att upptäcka botliga cancerformer så tidigt som möjligt, för att på så sätt förhindra dödsfall och lidande när chansen ges.
Signerad Moderaterna
Detta är en motion inlämnad av Moderaterna. Denna version av ärendet avslutas den 6 maj 2018 varefter den går till votering i /plenisalen, återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version.
submitted by riiga to iksdagen [link] [comments]


2017.12.06 16:30 vonadler [HPSA] Frivilligkåren i finska vinterkriget

HPSA brukade stå för Historical Public Service Announcement, men på Bromskloss utmärka inrådan står det numera för Historia På Sweddit Anbefalles.
Här kan du läsa alla tidigare HPSAer, både av mig och andra författare.
Eftersom det är Finlands födelsedag idag (grattis Finland!) ska det handla om en sak med svensk-finsk anknytning - nämligen den svenska frivilligkåren i det finska vinterkriget.
Finland hade under vinterkriget ingen brist på tränade soldater - den finska armén hade lite över 200 000 utbildade soldater i fält och ytterligare kring 100 000 reservister som inte mobiliserades - på grund av bristen på vapen och ammunition. Redan tidigt i konflikten gjorde Finland klart att alla slags frivilliga förband måste komma färdigtränade, utrustade och underhållna av sitt fosterland.
Omkring 20 000 svenskar anmälde sig som frivilliga och lite över 10 000 hade antagits när kriget tog slut - 8 260 hade utrustats, tränats och 2/3 hade nått fronten, medan den sista 1/3 låg i reserv bakom fronten i norra Finland. Det kom dessutom 727 norrmän och 1 010 danskar. Sverige hade givit löfte om att minst 16 000 skulle ges tillstånd eller tillfälligt avsked ur armén för att vara frivilliga i Finland, och organiseringen av ytterligare trupper pågick när kriget tog slut.
Som en parantes kan nämnas att en ungersk frivilligbataljon anlände veckan innan kriget tog slut och låg bakom fronten och övade sig i vinterkrigföring.
Frivilligkåren bestod av tre förstärkta bataljoner, kallade stridsgrupp, som var utformade med tre skyttekompanier, ett tungt kompani och ett jägarkompani samt ett artilleribatteri. De skiljde sig från svenska förband i det att normalt var artilleriet samlat i en egen enhet och det fanns endast ett jägarkompani per regemente (3 bataljoner). Kåren hade också två fristående jägarkompanier, två pansarvärnsplutoner och ett luftvärnskompani.
Det var alltså en tungt utrustad formation, med mer vapen än något finskt förband av motsvarande storlek som marscherade in i Finland i februari 1940. Befälhavare var Generallöjtnant Ernst Linder, som var av finländsk härkomst och hade deltagit som frivillig på den vita sidan under finska inbördeskriget 1918-1920.
Frivilligkåren bestod till största delen av män som genomgått svensk värnplikt och ibland även repetitionsövningar. Stora delar av ledningen var svenska yrkesofficerare och samtliga var i utomordentligt fysiskt skick, även om bara en minoritet hade erfarenhet av militärövning i vintertid.
Frivilligkåren avlöste den 28:e februari de finska förbanden vid fronten i Märkäjärvi i norra Finland och tillät därmed finnarna att flytta fem bataljoner och två batterier till fronten på karelska näset och de häftiga striderna där.
Tillsammans med tre finska bataljoner band frivilligkåren upp två sovjetiska divisioner, en styrka omkring 4 gånger så stor som den finsk-svenska vid Märkäjärvi.
Den häftigaste striden frivilligkåren utkämpade var under den så kallade Grafströmska räden, när 4. Jägarkompaniet under Kapten Grafström gjorde en större räd och spaningstur runt den sovjetiska flanken för att studera möjligheterna att skapa en motti av de sovjetiska förbanden hamnade i strid med tre eller fyra ryska kompanier, som omringade jägarkompaniet på tre sidor. Den ryska befälhavaren försökte få en kulspruta i position bakom Grafströms män i syfte att helt omringa dem, men Fänrik Bevé sköt kulsprutebesättningen på 600 meters håll med sitt 6,5x55mm Gevär m/96 och även de tre män som skickades att ersätta dem. Man kan notera att fänriken inte hade tillgång till kikarsikte utan använde vanligt kornsikte. Med k-pistar och kulsprutegevär bröt sig sedan jägarkompaniet ut genom ett av de ryska kompanierna, vållandes det svåra förluster. Grafström själv uppskattade att sovjeterna lidit försluter omkring 2-300 man.
Sovjeterna försökte också dagarna innan krigsslutet att göra en liknande räd mot frivilligkårens ställningar, varvid de svenska soldaterna använde sina granatkastare på ett effektivt sätt, varvid 46 sovjetiska soldater blev liggande kvar framför ställningen.
Frivilligkårens positioner vid krigsslutet.
Frivilligkåren förlorade 33 stupade, omkring 50 skadade och mer än 130 som fick frostskador.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2016.12.18 23:01 StefanStenStark Sweddit Universalis S06 E10 Rapport

Hela världen står som förstenade efter att Ming och resten av Asien bestämde sig för att attackera Persien. Det hade tagit mer än 200 år att få detta att ske men nu var tiden här och hela Europa (förutom dom på taz sida) firade med stora fester. Bara GGout kan berätta hur väl kriget slutade som han äntligen fick till.
I andra sidan världen försöker Sverige att inte attackera andra spelare. Det slutade med att han blev attackerad av sin goda allierad Ryssland som Sverige förlorat mer män för än sitt eget land.
I Amerika är det inte bara fredspipor som puffar ut rök. Stora fabriker är igång och produktionen är fantastisk.. Hur länge ska de skicka pengar över havet?
Vem vet. Men vad vi vet är att du hade en upplevelse som till viss del är Unik så dela med dig hur den här söndagen såg ut!
Neo tog mer än 50 warscore vilket vi behöver fixa till nästa söndag!
Karta
submitted by StefanStenStark to SwedditUniversalis [link] [comments]


2016.04.14 12:40 Moser5000 Käbblet med r/The_Donald börjar bli patetiskt - inse att de faktiskt har rätt i sak.

Sverige är knappast vad det en gång var. Vi gillar att slå oss för bröstet och konstatera att vi minsann är bäst, att vår välfärd är bäst, att vårt land är bäst (för man ens säga det längre utan att bli kallad rasist!?), men ärligt talat nu: dagens Sverige är knappast något man ska vara stolt över eller ens försvara för den delen.
Vi är ett av de länder som ligger i absoluta toppen när det kommer till våldtäktecapita. Ja, man kan tolka siffrorna på olika sätt, ja vi i Sverige kanske är mer benägna att anmäla, ja vi i Sverige kanske har strängare definition av våldtäkt. Men, oavsett hur man räknar så har våldtäkterna skjutit i höjden på senare år. Samma sak med grova våldsbrott och kränkningar. Fanns begreppet "gruppvåldtäkt" ens för 50 år sen?
Svenska skolan är ett skämt och sjunker som en sten i alla tänkbara mätningar. På väldigt kort tid har vi gått från att ha en av de bästa utbildningssystemen bland I-länder, till att nu ligga i botten - i nivå med vissa U-länder. Vi måste tydligen anställa 90 000 lärare de kommande 3 åren samtidigt som man nu skär 1 miljard från skolbudgeten.
Vi har en gigantisk bostadsbrist och bostadsbubbla som kommer leda till extrema problem inom väldigt snar framtid. På många håll i landet får du knappt en sunkig etta för 1 miljon SEK. Sverige måste bygga 700 000 lägenheter fram till 2020 (rätta mig om jag har fel) för att bara ligga någorlunda i fas. Vart ska alla dessa pengar komma från?
Lena Melin skrev i sin nu ökända propagandakrönika följande:
336 miljarder. Så mycket kostar flyktingarna staten under de närmaste fem åren. Läskigt mycket? Lugn, vi har råd.
Handen på hjärtat nu, har vi verkligen det? Trots att vi nu befinner oss i en högkonjunktur så har vi minusränta. Trots att vi ett av världens högsta skattetryck så fungerar alla samhällsfunktioner mycket sämre än vad som är rimligt. Trots att vi är "så rika" så har svenska folket tillsammans 3500 miljarder i skuld - mestadels inlåst i bubbeltillgångar såsom bostäder.
Utgiftsposten för migration är nu större än försvaret, större än skolan, större än vård och omsorg. Är det rimligt? Är det något att vara stolt över? Kostnaderna har absolut exploderat de senaste åren, och vad får vi ut av det? Vi får kaos i skolorna, överbelastad sjukvård, bostadsbrist, religiös extremism, skottlossningar, gruppvåldtäkter, bestialiska knivdåd - vi betalar för att få ett otryggare, sämre, fattigare, våldsammare samhälle. Dessutom så är kostnaden 336 miljarder en försköning bortom denna värld. 336 miljarder är vad det initiala mottagandet kostar - pappersvändning, etableringsbidrag, asylboendeplacering osv. Kostnaderna för sjukvård, skola, polis, låtsasjobb sen när de ska "etableras" i kommunerna? Det talar man tyst om. Dessutom så gäller detta bara de som kommer fram till 2020 - vi har utöver detta över en miljon personer som redan bor här och har rätt till bidrag, skola, sjukvård, bostad etc etc. Vad är kostnaden för alla dessa?
Dagens Sverige huserar hundratals (kanske tusentals?) terrorister. Bara i Borås har man kartlagt 100 st, hur många finns det i övriga landet? Hur många pedofiler, våldtäktsmän, mördare, fifflare har vi släppt in genom åren? Vi har ingen koll på vilka det är som kommer hit, vi litar blint på vad de säger, den som uttrycker minsta kritik eller ifrågasätter blir direkt stämplad som hatande rasist.
Ni kan sitta hela dagen och posta fuktiga memes om hur grymt Sverige är, men tids nog måste ni erkänna för er själva att Sverige inte längre är det land som ni romantiserar om. Sverige är inte längre välfärd, Volvo, demokrati, yttrandefrihet, samanhållen befolkning med gemensamma värderingar - dagens Sverige är regressiv liberalism, extremfeminism, betongghetton, segregering, religiös extremism, splittringar, åsiktsförtryck och väldigt snart en totalkraschad ekonomi och välfärd.
Sluta blunda för verkligheten. Sverige är snart ett kaosartat land i samma klass som Syrien. Det kanske låter helt otroligt idag, men hade du beskrivit dagens Sverige för någon i början av 2000-talet eller tidigare så hade de skrattat åt dig. "Vadå, menar du att vi kommer ha hundratals terrorister boendes här? Menar du att vi kommer betala 1 miljon per person och år till vuxna män som utger sig för att vara barn? Menar du att det system som vi slitit i flera generationer för att bygga upp bara kommer vara till för att försörja främmande människor som spottar på vårt land och vill oss illa? Menar du att kvinnor knappt kan vara ute utan att trackasseras av främmande män? Menar du att man blir stämplad som rasist och anmäld för hatbrott bara om man säger negerboll?"
Landet fullständigt plundras och skuldsätts i generationer av giriga politiker, bankirer, rikskapitalister och andra skojare. Vad gör vi? Vi tittar på Let´s Dance och ojjar oss över att allt är så rasistiskt, trots att vi bor i förmodligen världens mest toleranta land. Dags att vakna och se vad som håller på att hända.
submitted by Moser5000 to sweden [link] [comments]


2016.03.17 21:32 fallenwitt Tidigare utlandssvensk: Hjälp mig förstå Sveriges flyktingpolitik

Efter många år utomlands flyttade jag tillbaka till Sverige under 2013. Det har varit en jobbig tid för mig de senaste månaderna, svårt att förstå hur vi (ni?) svenskar tänker. En stor flyktingvåg som kulminerade nu under hösten till ett land med katastrofal integrationspolitik, brunmålning av de få som vågar lyfta kritik samt media som vinklar och undanhåller fakta. Jag har svårt att sova. Dessa sömnlösa nätter har jag försökt skriva ner min oro för min egen skull. I en desperat förhoppningen att det kanske finns någon där ute med lugnande lösningar presenterar jag härmed mina nattliga kval:
Det finns förstås mer att oroa sig över men kan ni hjälpa mig med punkterna och hur det här kommer lösa sig skulle jag vara innerligt tacksam. Tack!
Edit: Tack anonyme vän för Reddit gold! Jäkligt kul! Vill ni stödja en invandringspolitik som baseras på rationella resonemang istället för känsloargument, stöd hellre dessa män och kvinnor, de har varit ett ljus i en mörk värld för mig den senaste tiden:
Johan Westerholm Thomas Gür Alice Teodorescu Ivar Arpi Tino Sanandaji Henrik Axelsson
submitted by fallenwitt to svenskpolitik [link] [comments]


2016.02.26 01:03 smurfensmurfen Polisspåret, detaljerat

Palmemordet - polisspåret.
Inledningskommentar av översättaren
Om någon undrar varför den här historien inte har publicerats i Svensk press vill jag göra följande anmärkningar:
  1. Den tidning som publicerar den här historien kommer aldrig mer att kunna "samarbeta" med polisen, d.v.s få informationer om brott och kriminella, och kommer inte att ha någonting att skriva om, vilket betyder konkurs.
  2. Hela begreppet med "fri och granskande press i Sverige" är slut i och med att en Tysk tidning publicerade det först En svensk tidning kommer genom publicering av den här historien att erkänna sin egen inkompetens.
Den skildringen av Palmemordet som du nu kommer att läsa kommer aldrig att finnas i skolböckerna. Så behåll den här texten, och försök förklara för dina barn varför Olof Palmes mördare aldrig hittades.
Vem mördade Olof Palme?
Sedan exakt nio år väntar Sverige på att deras ministerpresidents mördare hittas. Många indicier talar för en överraskande teori: Palme blev offer för en högerradikal grupp. Snart blir det straffrihet för alla medhjälpare till mordet. Blir fallet någonsin uppklarat?
Polisen på spåret
Mördaren är fortfarande på fri fot. Men hans brott blir aldrig glömt. Många av de som kort stannar till framför färgaffären Dekorima på Sveavägen kan inte hålla tårarna tillbaka. Gatan som korsar här har sedan länge sitt namn efter den man som på denna plats kvällen den 28:e februari 1986 blev skjuten till döds i ryggen: Olof Palmes gata. Mordet har aldrig lämnat Sverige i ro, för Olof Palme var en mycket speciell man. I femton år var han svensk ministerpresident och chef för Socialdemokratiska Arbetarepartiet. En statsman och radikal vänsterpolitiker samtidigt, med slipat ofta skadande intellekt, trots detta även en populär landsfader. Han gick altid emot Förenta Staterna för han höll Vietnamkriget för ett brott. Hemma bygde han ut Socialstaten, och kämpade för den praktiserade jämställdheten mellan människorna i "folkhemmet".
När Olof Palme föll för mördarens hand kände sig svenskarna själva och deras idyll på utkanten av Europa träffade. De har aldrig accepterat att mordet på Olof Palme inte har klarats upp. Under de senaste åren har en handfull journalister samlat en mängd indicier för en egen mordteori. I oräknerliga radioprogram och tidningsartiklar har de förkunnat sina teorier, som baseras på vittnesutsagor, undersökningsprotokoll och spekulationer. Deras version erbjuder en lösning på gåtan. En tänkbar lösning. Bevisad är den inte.
"Det finns statskrafter som inte vill att mordet på Olof Palme klaras upp" kom Harry Schein att säga senare. Och han hade rätt. Schein var länge chef för Sveriges Television, och hörde till den närmaste vänskapskretsen runt ministerpresident Olof Palme. På fredagen den 28:e februari 1986 spelade han i en av Stockhoms tennishallar en match med denne vän. Det var Olof Palmes sista dag i livet.
Ministerpresident Palme, i Sverige kallar man honom Statsminister, avslutar omkring klockan halv elva sin sportiga förmiddag. Efteråt åker han med två livvakter till en herrmodeaffär. Livvakterna är sura, Olof Palme vill returnera en kostym som han utan deras vetskap köpt några dagar tidigare. Statsministern har alltså ännu en gång gjort en shoppingrunda - till fots, helt ensam, utan säkerhetspersonal. Det är typiskt för Olof Palme, livvakter finner han störande.
Olof Palme skickar iväg sina livvakter omkring klockan elva. En normal arbetsdag följer.
Vid arbetsdagens slut - omkring 17.30 - går den svenska ministerpresidenten som så ofta till forts den cirka kilometerlånga sträckan genom Gamla Stan till sin våning ensam. Väl hemma kommer han att ringa sin son Mårten och hans flickvän. De förbereder ett gemensamt biobesök. Olof och hans fru Lisbet lämnar lägenheten omkring 20.35 och börjar gå till den närbelägna tunnelbanestationen Gamla Stan. Fem minuter senare köper statsminstern en tunnelbanebiljett och åker tre stationer i en fullsatt tunnelbanevagn till biografen Grand på Sveavägen. Framemot 20.50 står en statsminister i en kö vid biokassan för att köpa biljetter till filmen "Bröderna Mozart".
Filmen är slut klockan 23.04. De båda paren Palme tar avsked från varandra och omkring 23.17 börjar Olof och Lisbet gå hemåt till fots. De korsar Sveavägen, eftersom Lisbet vill titta i butiken "Saris" skyltfönster. Klockan är 23.21. Några skyltfönster bort, vid färgaffären Dekorima i hörnet Tunnelgatan (numera Olof Palmes gata), väntar sedan två till tre minuter en man. När paret Palme passerat honom närmar han sig statsminstern bakifrån och skjuter honom med ett grovkalibrigt vapen två gånger i ryggen. Olof Palme dör på stället.
Mördaren flyr de 89 stegen upp till Malmskillnadsgatan och nu börjar den största spaningskatastrofen i svensk historia. Inga broar eller flyktvägar spärras. Rikslarmet går först klockan 2.05, nästan tre timmar efter mordet. Då söks av obegripliga grunder en mördarduo från Kroatiska Ustascha, även fast alla vittnesmålen säger att en ensam skandinaviskt utseende man har skjutit. Ur poliscentralen kommer mycket färre anvisningar är vanligt, allting löper okoordinerat.
Arne Irvell, chefen för Stockholms mordkommision, skall larmas direkt. Han hör talas om mordet först vid frukosten, över radion. Tvärt emot alla föreskrifter leds sökningarna av en man som kommer att spela en central roll i mordet på Olof Palme: Hans Holmér.
Socialdemokraten Holmér är Stockholms polischef. När han den 1:e Mars 1989 egenmäktigt tar kontroll över spaningsgruppen finns det bara spridda protester. Förvaltningsspecialisten Holmér saknar erfarenhet av praktiskt polisarbete. Han kom att sätta falska brottslingsbeskrivningar i omlopp. Tolv dagar efter mordet arresterade han Viktor Gunnarsson, som senare friges, eftersom han hade ett alibi som Holmér medvetet inte kontrollerade. Den följande konflikten kostar inte Holmér, som uppenbart och tydligt stöds av Justitiedepartementet, hans jobb utan Holmérs kritiker, riksåklagaren K.G. Svensson.
Holmér kommer senare att hårdnackat söka efter mördaren bland svenska kurder. Under detta sökande begår han massiva civilrättsliga brott som slutligen gör det omöjligt att ha kvar honom på denna post. Regeringen sätter in en ny spaningsledare. Denne låter i slutet av 1988 arrestera Christer Petterson som ensam mördare. Han blir i första instans dömd, eftersom Lisbet Palme i en grovt manipulerad konfrontation [gegenüberdarstellung] identifierat honom som hennes mans mördare. Vid överklagande av domen blir Petterson frikänd.
Tre spektakulära falska spår som spaningsgruppen i fallet Palme följt. Det fanns också en mängd andra spekulationer, alla utan substans. Bara ett ytterligare spår finns det som är mer än ett hjärnspöke. Ett spår som är stött av flera vittnen, talrika observationer, och en imponerande mängd indicier. Detta spår har förvisso inte följs av polisen utan av en handfull engagerade journalister, framför allt Lars Borgnäs och Sven Anér. De har under många år av detaljarbete funnit lögner från åklagarsidan, sökt igenom hemliga akter och spårat upp och frågat viktiga vittnen.
Då framträder följande bild:
Stockholm, 28:e februari 1986, tunnelbanestationen Gamla Stan. Klockan är 20.35. Inga stiger ur en tunnelbanevagn. Hon noterar en man som har en antenn utstickande ur jackan. Strax före utgågen vänder hon sig nyfiket om och ser hur mannen talar i en walkie-talkie. Fyra minuter senare kommer Olof Palme att köpa en tunnelbanebiljett på denna station.
20.37 I en trappuppgång hundra meter från tunnelbaneingången ser Inga ännu en man som talar i en walkie-talkie. Tjugo meter bort går Olof och Lisbet Palme i riktning mot tunnelbanestationen.
20.38 Helena noterar i denna tunnelbanestation två män som verkar bevaka någon.
20.39 Per träffar paret Palme i tunnelbaneingången. Trettio meter bakom dom går en man med mörk hudfärg. Per menar att mannen förföljde paret Palme.
20.43 Tunnelbanan kommer in på stationen. Leila står i samma vagn som paret Palme stiger in i. Hon märker hur en man i sista ögonblicket hoppar in i vagnen och håller uppsikt över Olof Palme. Han har mörk hudfärg. Tågföraren är samtidigt konduktör. Han stiger vid varje station ut och övervakar på- och avstigning. I och med detta ser han hur två män följer efter Olof Palme in i vagnen.
20.47 Tunnelbanestationen Rådmansgatan. Paret Palme stiger av. Tågföraren märker att samma två män stiger av och följer paret.
20.50 Olof Palme stiger in i biografen Grand. Förbipasserande berättar senare att det har observerat en man med en walkie-talkie i gatuhörnet. Klockan är nu 21.10. Precis mellan Biografen och senare mordplats blir en man med en walkie-talkie sedd.
22.10 I omedelbar närhet av blivande mordplats står ännu en man med en walkie-talkie.
23.00 Mozart-Filmen närmar sig sitt slut. Ungefär niohundra meter från biografen ser Annika och Lena hur en polisbil jagar ikapp en linjebuss. Ur polisbilen stiger en civilklädd man in i bussen. Annika och Lena är lite fundersamma.
23.05 Filmen är nu slut. Femtio meter från Biografen Grands framsida ser Majbritt och Märta tre springande män. De springer parallellt med Palmes hemväg.
23.10 Biografen börjar tömmas. Trehundra meter öst om biografen sitter Eva och tittar ut genom sitt fönster. Hon observerar sedan drygt tjugo minuter två män som står och pratar - bredvid en bil med motorn igång - i walkie-talkies. När en polisbil åker förbi är de plötsligt borta. Vid samma tidpunkt parkerar trehundra meter väster om biografen polisbil 1520 på trottoaren. Ingrid frågar sig varför det i denna bil inte, som vanligt är, sitter två poliser utan bara en. Han använder inte polisradion, utan talar i en walkie-talkie. Efter orden -"jaha, där borta" åker bilen plötsligt därifrån.
23.12 Tommy ser på Tranebergsbron hur flera polisbilar åker efter varandra i riktning biografen Grand. Trots att en sådan koncentration av polisbilar sällan förekommer i Stockholm vet poliscentralen ingenting om detta.
23.15 Olof Palme är redan på Sveavägen. Kristian ser från korsningen David Bagares Gata och Regeringsgatan, ungefär 400 meter öster om biografen, hur två män tittar i ett tomt skyltfönster. Samtidigt talar båda i walkie-talkies.
23.16 Hörnet Sveavägen och Tunnelgatan. Fem minuter innan mordet. Några meter från mordplatsen ser en taxiförare en man med en walkie-talkie.
23.17 En flanör, vi kallar honom Jerker, och hans flickvän går Adolf Fredriks Kyrkogata i riktning mot Sveavägen. Femtio meter från den plats där Olof Palme kommer att avlida inom några ögonblick ser Jerker ännu en man med en walkie-talkie. När Jerker passerar honom vänder han sig om och ser honom rakt i ansiktet. Jerker känner igen den här manen. Han är helt säker, att han har sett Alfred förut. Alfred är - polis.
23.21 Reine och Sigge åker i en bil i riktning mot mordplatsen. När dom är knappt etthundra meter bort från platsen hör dom två skott. En vit Volvo kör upp och blockerar dem.
23.22 Leif står med sin bil vid rödljuset i korsningen Sveavägen och Tunnelgatan. Han blir plötsligt vittne till de dödliga skotten. Han försöker ögonblickligen alarmera polisen på sin mobiltelefon. Samtalet blir hos mobiltelefonbolaget registrerat, men ingen svarar i poliscentralen. Polisen i den svenska huvudstaden kan inte larmas. Det är först 23.26 möjligt.
23.23 Mördaren har flytt uppför trapporna till Malmskillnadsgatan. Där springer han förbi Anna, som noterar att han försöker stoppa ned någonting i en sorts handväska. Han verkar ha problem med blixtlåset.
Det är fortfarande 23.23. Lars, ytterligare ett vittne till mordet, förföljer mördaren. Vid David Bagares Gata, 150 meter östligt från mordplatsen, förlorar han spåret. Gatan är tom på människor. Bara polisbil 1520 kör förbi långsamt och utan blåljus.
23.24 I närheten av mordplatsen blir ytterligare tre män med walkie-talkies sedda av tre olika vittnen.
Fortfarande 23.24. Fem minuter innan mordlarmet går ut över polisradio hör en pressfotograf över sin specialmottagare ett walkie-talkie-samtal: "Hallå ni däruppe..hur ser det ut.." - "Bra, men det är förbannat kallt" - "Statsministern är skjuten" Den sista satsen lät mer glad än bestörtad, lät som om saken var klar.
23.25. Fyra minuter efter skotten. Femhundra meter öster om mordplatsen kommer 43-ans buss in på Eriksbergsgatans hållplats. Två män vill stiga på. De verkar upphetsade. En av dem stiger på, den andra stelnar till i bussdörren och tvekar. Sedan tittar han upp i taket, noterar vagnnumret, och stiger sedan ur. I handen har han en gråblå plastväska i A4-format med blixtlås. En sådan plastväska har Anna sett hos den flyende mördaren två minuter tidigare. I sådana plastväskor bär Stockholms civilpoliser i tjänsten sina skjutvapen. Detta förhållande noterar inte bara busschauffören utan också en bussresenär, TV-producenten Lars Kranz.
Fyra dagar senare sitter Lars Kranz i rätten som processövervakare. Där ser han en man som han på grund av hans ovanliga kindparti känner igen direkt. Det är mannen med plastväskan han såg på 43-ans buss. Han tar reda på mannens namn. Det är Alfred. Samma Alfred som Jerker såg strax innan mordet, en av walkie-talkie-männen. Men det finns ochså ett tredje vittne som bekräftar Alfreds närvaro vid mordplatsen, nämligen busschauffören på 43-an. Han identifierade senare även den andre mannen som steg in i 43-an, hans namn är Gunnar.
Gunnar och Alfred är poliser i polisdistriktet Norrmalm. Där ligger mordplatsen, och även biografen Grand. Gunnar och Alfred har under sin poliskarriär nästan alltid arbetat tillsammans. Under mindre än två år blev teamet 70 gången anmält för brutala metoder mot civilister, men väldigt sällan dömda. Alla misshandlingar de båda utförde blev inte anmälda, som den gången de förhörde en misstänkt droghandlare till döds i ett rum i tunnelbanestationen T-centralen. Ansvarig för dessa icke-anmälningar var förste riksåklagare Clas Zeime. Och just denna Zeime blev i Palme- mordutredningen efterföljare till åklagaren K.G Svensson, alltså den Svensson som kritiserade Holmérs spaningsmetoder.
Gunnar och Alfred var också medlemmar av den beryktade Baseball-ligan. Denna civila enhet grundades av Norrmalmspolisen 1982 för att begränsa gatu- och drogkriminalitet. Detta gjordes så brutalt att gruppen teoretiskt upplöstes ett år senare. Praktiskt arbetade poliserna i Baseball-ligan tillsammans ända fram till mordet av Olof Palme. Den högerorienterade Baseball-ligan sades hysa fanatiskt hat gentemot den vänsterorienterade Olof Palme. Baseball-ligans skapare var för övrigt ingen annan än Hans Holmér. TV-producenten Lars Kranz är sedan trettio år journalist och en utbildad kriminalreporter. Efter att i rätten ha känt igen Alfred som den man som steg på bussen, visste han vad han hade att göra. Han träffar spaningsledningens chef Hans Holmer samma kväll efter en presskonferens i radiohuset. Kranz berättar om sin observation och visar en tidningsbild av Alfred. Då detta resulterar i att en av Holmers livvakter frågar vem det är, ställer sig Holmer upp med orden "En kollega" och försvinner snabbt. Hans Holmérs livgarde består delvis av medlemmar ur Baseball-ligan.
Samtalet med Holmer har dock följder: nu övertar den tidigare av Holmér ledda säkerhetstjänsten Säpo alla undersökningar som handlar om misstänkt beteende av poliser under mordnatten. Krantz beordras att komma till Säpo för förhör. Med falska vittnesutsagor, bland annat från hans dotter, försöker Säpo få honom att erkänna att han inte har gjort sina betraktningar den 28:e utan den 24:e Februari. Ett samtal med hans dotter ger honom klarhet: Säpo har försökt att föra honom bakom ljuset [ihn reinzulegen]. Han blir senare konfronterad med såväl en manlig som en kvinnlig busschaufför som båda säger att han har åkt med en helt annan buss än den han själv uppgett.
Den riktiga busschauffören måste Kranz leta reda på själv. Den 2:a maj finner han honom. Busschauffören bekräftar Alfreds märkvärdiga beteende. Även Baseball-ligapolisen Gunnar har busschauffören känt igen. Utan förbindelse med Lars Kranz hade busschauffören direkt efter mordet vänt sig till spaningsgruppen med sina iakttagelser. Säpo satte sig i förbindelse med honom direkt. Av detta kan vi notera att polisspåret blir taget med största allvar, även om det sker bakom stängda dörrar.
Varför dessa mystiska spaningsmetoder? Säpo känner redan till den riktiga busschauffören, presenterar för Kranz dock två andra. Varken Gunnar eller Alfred har till dags dato konfronterats med busschauffören eller Lars Kranz.
Säpo försöker istället spela ut vittnena mot varandra. Båda blir massivt skrämda. Man förföljer dem och avlyssnar deras telefon. Busschauffören blir öppet hotad. Gunnar och Alfred stiger flera gånger in i hans buss för att kontrollera hans reaktion. Säpo varnar honom, och undrar om han inte vet hur sällan det händer att poliser får en fällande dom i Sverige, och när han står i rätten, tryckt mot väggen av skickliga frågor från advokater, och Gunnar och Alfred blir frigivna, om det då är klart för honom vad som skulle kunna hända honom och hans familj. Slutligen tystnar busschauffören, som inte vill ha någonting mer med saken att göra. Också Kranz känner sig på grund av psykoterrorn som ett offer. Busschauffören och Lars Kranz blir förhörda, inte Alfred och Gunnar. Polisspåret får inte finnas.
Igen och igen syns Säpo-anställda på grund av sina extremt högerradikala yttringar. Inte bara ett fåtal Säpo-anhöriga har känt eller noterat ett utpräglat Palmehat. Säpo-agenten Melker Berntler ger till sin tidigare chef Holmér en lista med namn på kollegor som hade önskat sig att Olof Palme mördas. Säpo har femton revolvrar med Kaliber 357 Magnum, av samma typ som Olof Palme mördades med.
Även Norrmalms polisdistrikt är känt som högerinriktat centrum inom Stockholmspolisen. Den beryktade Baseball-ligan hade sitt hem här. Mycket omtyckt var hos vissa Norrmalmspoliser de så kallade kamratträffarna. På programmet stod högerextremistisk litteratur och texter, tysk marschmusik samt Hitlerhälsning.
En dag efter mordet på Olof Palme firade Norrmalmspolisen en fest. Under denna fest utbringade avdelningens ledare Knut en skål tillägnad mordet på Olof Palme. Nästa alla höjde instämmande sitt glas. Även Torsten är Norrmalmspolis. Liksom Alfred och Gunnar var han medlem i Baseball-ligan. Han är öppet fascistisk. På sin ytterrock har han en svensk flagga med ett hakkors broderat. Mordnatten hade han en koordinerande uppgift i innenministriet.
Norrmalmspoliskvinnan Laura arbetade på mordnatten extra i en ambulans. Hon kallas till mordplatsen men svarar dock inte. I hennes ställe tar en händelsevis passerande ambulans upp den nedskjutna Palme.
Ytterligare en Norrmalmspolis är Henrik, även han ex-Baseball-ligist. Han har fotografier där han poserar framför judiska gravar med Hitlerhälsning. Henrik är medlem i högerradikala kulturföreningen Suecia Avantus Gardiae, som också producerar radioprogram i Stockholms Öppna Kanal. Samma dag som mordet görs en lyssnarfråga; en svensk statsman skall bli mördad, och lyssnarna skall gissa vem. Åtta timmar senare är Olof Palme död.
Mordnatten har Henrik, gentemot läkares anvisningar kort efter en blindtarmsoperation lämnat sjukhuset på eget bevåg. Henrik har tillgång till en våning i korsningen Regeringsgatan och David Bagares Gata. Precis där förföljaren Lars förlorade Olof Palmes Mördare ur blicken.
I denna lägenheten bor Egon. Vapenhandlaren och majoren A. D. Egon poserar även han på Henriks Hitlerhälsningsfotografier. Sex veckor innan mordet blir han säkerhetschef för radiotrafik i Storstockholm och kontrollerar därmed även all walkie-talkie-kommunikation. Säkerhetsklassning för denna höga förvaltningspost gör Säpo, positivt. En vecka efter mordet låter Egon sjukskriva sig, och säger upp sig en vecka senare. Hans efterföljare blir Henrik, som även han klassas som ytterst pålitlig av Säpo. Norrmalmspolisen Sigfrid hörde likväl till Baseball-ligan. Mordnatten körde han polisbil 1520. Enligt insatsplanen hade hans mannar egentligen ingen tjänst den natten. Men polisofficeren Paul, som hör till Södermalmspolisen, bytte för denna kväll till Norrmalmsdistriktet. Hans förare Sigfrid ansöker först samma kväll att få köra, och kommer sålunda att ha 21 timmars obruten tjänst.
Bil 1520 är den bilen parkerad på trottoaren, i vilken Ingrid tio minuter före mordet ser en ensam polis tala i walkie-talkie. Två minuter efter mordet åker denna vagn 1520 långsamt och utan blåljus förbi vittnet Lars. Han har ögonkontakt med Sigfrid och Paul. Kort därefter ger Lars upp jakten och går tillbaka i riktning mot mordplatsen och träffar ännu en gång polisbil 1520. Denna gång stannar han polisbilen och frågar om de ochså jagar mördaren, vilket poliserna jakande besvarar.
Men när de verkligen jagar en mördare, varför har de då inte två minuter tidigare arresterat Lars? Han var den enda människan på gatan, kom springande i riktning från mordplatsen, och är därigenom högst misstänkt. Varför åker Sigfried och Paul till brottsplatsen i en riktning där en trappa gör en tillfart omöjlig? Varför gör de inte sin insats, som annars är fallet, över radio tilkänna, och varför leder de inte Lars uppgifter över flykt- riktningen vidare? Och framför allt: Hur är det möjligt att den här vagnen redan känner till skotten? Radiolarmet blir nämligt först fyra minuter senare, 22.39, utlöst.
För att förklara det mystiska uppträdandet av bil 1520 vill spaningsgruppen sätta radiolarmets tid sex minuter tidigare. De kommer att förutsätta att radiolarmet gick ut redan 23.23, även fast samtliga vittnen bekräftar 23.29 som tid för larmet. För att verifiera den tidigare larmtiden används poliscentralens datorutskrift, på vilken alla insatser finns registrerade. Men alla tidsangivelser från 23.23 till 23.30 är manuellt ändrade.
Senare skulle larmcentralens band med tidsangivelser tjäna som bevis för den tidigare larmtiden. Orginalbandet är visserligen förstört, men spaningsledningen lade fram en kopia. Men den här kopian hade ett fel; Televerket har två band för tidsangivelser: det tekniskt felfria bandet A, och ett tidsangivelseband B som har ett lätt bakgrundsbrus. Mordnatten löpte tidsbandet med bakgrundsbrus i Televerkets anläggning. Polisens bandkopia innehåller den brusfria tidsangivelsen.
Samma dag som denna förfalskning blev upptäckt av pressen dykte, som ett under, originalbandet upp. Det blev ögonblickligen hemligstämplat. Spaningsledningen insisterar fortfarande att radiolarmet gick ut 23.23. Skall därmed misstanken vara borta att det fanns poliser som kände till mordet även fast detta inte var möjligt?
Radiolarmet ger ytterligare en gåta: under flera minuter går det inte ut något radiolarm från poliscentralen även fast de känner till attentatet. När vittnet Leif klockan 23.22 försöker nå poliscentralen via mobiltelefon svarar ingen. En minut senare lyckas en taxicentral att komma fram till polisen. Polisen tar upp anmälan om skotten på Sveavägen, skickar dock ingen bil. Taxicentralen larmar även en ambulans över larmcentralen, som i sin tur ytterligare en gångklockan 23.25 informerar polisen. Hos polisen säger man sig inte känna till någonting om skotten, även fast man två minuter tidigare blev från larmade av Järfälla Taxi. En minut senare kommer äntligen vittnet Lars fram till polis-centralen, som nu får höra om attentatet för tredje gången. Trots detta trefaldiga larmande skickas inga bilar till mordplatsen. Ytterligare tre minuter passerar utan att någonting händer, sedan sätter Kasper ut det första Radiolarmet över skotten på Sveavägen.
Kasper jobbar bara den här kvällen i poliscentralen. Vanligtvis hör han till manskapet i piketbil 3230. Den vagnens insatsledare - Max - och besättningsmedlemmen Yngve är delägare i privata säkerhetsfirmor - tillsammans med Baseball-liga-poliser! Yngve är skjutlärare och hör till kretsen av högerextrema poliser.
Vid tidpunkten för attentatet befinner sig piketbil 3230 på Malmskillnadsgatan, bara 150 meter ifrån mordplatsen. Men här har den egentligen ingenting att göra. Enligt uppgift ville besättningsmedlemmen Yngve flytta sin felparkerade bil. Han bor bara 100 meter längre bort i hörnet Regeringsgatan och David Bagares Gata, tvärs över gatan från radiosäkerhetschef Egon, alltså samma gathörn där vittnet Kristian såg två män stå och stirra i det tomma skyltfönstret samt prata i walkie-talkies, och där förföljaren Lars förlorade spåret efter mördaren.
För att hitta en parkeringsplats för sin privatbil åker Yngve nu, bara några minuter före mordet, ytterligare ett varv runt kvarteret. Han åker därigenom parallellt med Olof Palmes hemväg. Ynge parkerar sin bil på David Bagares Gata och går tillbaka till piketbilen. Då går skotten. I samma ögonblick, när mördaren kommer springande på David Bagares Gata åker piketbussen därifrån. Förföljaren Lars förlorar mördaren ur siktet bakom en bil. Det är Yngves bil. Lars träffar sedan bil 1520, något senare kommer även besättningen från Yngves piketbuss. Ingen verkar här märka något misstänkt, utan beger sig samtliga till brottsplatsen. Bara en person stannar helt ensam kvar på David Bagares gata: Yngve - han blir stående vid sin privatbil.
Är han där verkligen ensam? Yngve har för övrigt flyttat sin bil från ett parkeringsförbud till ett annat. Den blir tre dagar senare bortsläpad.
En av walkie-talkie-männen vid det tomma skyltfönstret blir senare identifierad, även han en polis. När Olof Palme blir nedskjuten uppehåller sig i en omkrets av cirka 400 meter av mordplatsen minst trettio poliser, av vilka minst arton inte har någonting där att göra. Ingen av dom hade något uppdrag. Också Karl är i närheten avbrottsplatsen. Karl är en av poliserna i piketbilen som vittnet Eva ser långsamt åka förbi de två walkie-talkiemännen. Han genomför den första personkontrollen efter mordet. Han har en misstänkt som passar in på personbeskrivningen. Men: Vid denna tidpunkt har över huvud taget ingen personbeskrivning gjorts. Karl hade övertagit ett hyreskontrakt för en våning på Järnmalmsvägen i Traneberg. Strax efter mordet övertar Karls kollega Gunnar kontraktet. När i denna våning ett vattenrör brister måste hyresvärden skjuta ett skåp åt sidan. Då rullar plötsligt en SS-hjälm över hans fötter. I skåpet hittar han ochså dussintals hakkors-fanor, avancerad avlyssningsutrustning och några walkie-talkies. När rörmokaren vill fixa vattenskadorna kommer en fullbesatt piketbuss förbi. Även i Stockholm bryr sig sällan polisen om vattenskador, det är ett jobb för hantverkare. Poliserna frågar rasande vad det är som pågår.
Varför har Norrmalmspolisen ett sådant sällsynt intresse av denna våning? Deras färd till Traneberg registreras inte som insats, och Traneberg ligger utanför Norrmalmsdistriktet. Grannarna uppger att ingen bor i den lägenheten, och faktum är att Gunnar har två andra adresser. Nyckeln till denna våning hänger tillgänglig för alla på Norrmalmspolisen. Det finns en speciell telefonledning indragen, och läget lämpar sig utmärkt för walkie- talkie kommunikation ända in i Stockholms innerstad. I precis denna riktning kom de oregistrerade polisbilarna som Tommy såg några minuter innan mordet. En husundersökning genomförs inte. I motsats: spanarna ger Gunnar möjligheten att lugnt föra bort alla dessa mystiska saker ur lägenheten.Fantombilden
Alla hittills kända polisspår-vittnen har letats upp av journalister. Inte ett enda polisspår-vittne har presenterats av polisen själva. Spaningsgruppen hanterar vittnenas observationer på sällsamt vis. Förföljaren Lars blir på brottsplatsen indragen i en piketbuss. Hans iaktagelser blir inte vidarbefodrade. Ingrid som såg bil 1520 blir förhörd först efter det att hennes iakttagelser blir offentligt kända. Man försöker intala henne att hon har sett anställda i ett vaktbolag och inte poliser. Den från spanings- ledningen utpekade vaktbolagsanställde intygar dock att han inte har varit där. Majbritt och Märta kontaktar polisen omedelbart efter mordet. De blir ivägskickade med orden "blonda män söker vi inte", bara utlänningar är intressanta. Eva, som såg Karl, får höra från spaningsledningen att hon bara har sett tre fulla män. Leila sätter ihop en fantombild av mannen hon såg följa Palme i tunnelbanan. Denna fantombild blir ögonblickligen hemligstämplad. Pär upplever samma sak. Inga får bara se fotografier av utlänningar, även fast hon svär på att ha sett typiskt svenska män. Jerker, som kände igen Alfred, känner sig till och med hotad av polisen, likaså Lars Kranz och busschauffören.
Vissa vittnen till polis-spåret har ännu inte förhörts. Men flera år efter mordet blir nya vittnen kända. Först i november 1992 gav Katja och Pirjo sina fällande iakttagelser tillkänna.
Katja och Pirjo kommer från Finland. De bor i en nordlig förort till Stockholm. 1985 gick Katja regelmässigt till en Fitness-studio. Från denna minns hon en finsktalande man. Landsmannen heter Pertti. Han är känd i fitness-studion, går ofta dit, men Katja intresserade sig inte för honom.
På kvällen den 28:e februari kommer Katja och Pirjo samtidigt med Olof Palme ut ur en biograf, men en annan biograf cirka en kilometer bort, på Kungsgatan. Katja och Pirjo vill titta i fönstren på en möbelaffär på Sveavägen. Klockan är 23.18. Trehundra meter norr om dem går makarna Palme. 23.19 har Katja och Pirjo nått Sveavägen. Och nu märker de att de inte har någon klocka. För att inte missa sitt pendeltåg måste de fråga någon hur mycket klockan är.
Olof och Lisbet Palme kommer i motsatt riktning. Det är nu bara 200 meters avstånd mellan dem. 23.20 står paret Palme framför skyltfönstret till den Indiska butiken "Saris". Katja och Pirjo befinner sig 100 meter söder om dem. Framför färgaffären Dekorima ser de en man med sänkta armar. Katja går fram till den här manen för att fråga honom om klockan. Exakt i detta ögonblick märker hon att hon känner den här mannen, till och med med efternamn. Det är Perrti, finnen från fitness-studion. Alltså talar Katja med honom på finska direkt. Men Perrti svarar inte. Han tittar bara nervöst på Katja. Hon blir lite konfys, tar tag i Perttis jacka och frågar igen "varför vill du inte säga hur mycket klockan är?" I detta ögonblick kommer det en röst ur walkie-talkien. En walkie-talkie Pertti har gömd i sitt axelhölster. Rösten säger på finska "nu kommer dom", Pertti svarar på finska "jag har blivit igenkänd, vad skall jag göra?" Svaret, ännu en gång på finska "skit i det, gör vad du ska!"
Katja och Pirjo finner situationen obehaglig, eftersom de även har sett pistolen som Pertti har i sitt andra axelhölster. De vänder sig om och beger sig snabbt därifrån i riktning centralstationen. Kort därefter hör de två skott. Bara hundra meter bort från mordplatsen vänder de sig om. De kan inte se någonting. De hoppas att det bara var avgasknallarna från förbifarande amerikanska gatukryssare. Tidningarna gör nästa dag deras förhoppning till intet.
Katja och Pirjo är övertygade, de har frågat en statsministermördare efter klockan. Visserligen har de inte sett honom skjuta, men att det måste ha varit mannen vid färgaffären blir klart från vittnesmål av vittnet Morelius. Han såg vad som passerade från sin parkerade bil i hörnet Tunnelgatan / Sveavägen och märkte att mördaren under de sista minuterna före mordet inte rörde sig ur fläcken. Det måste alltså ha varit samma man som Katja och Pirjo frågade efter klockan.
Nu fruktar Katja för sitt liv, för Pertti har känt igen henne. Katja och Pirjo lovar varandra att inte berätta dessa iakttagelser för någon. Efter sju år berättar Pirjo sin historia i förtroende för en vän. Vännen berättar historien vidare för en journalist. Och journalisten går vidare till spaningsgruppen, som intresserar sig väldigt mycket för de båda finnarna. Spaningsgruppen arresterar inte Pertti, istället består deras första handling av en husundersökning hos Katja. Möjlig grund för detta: även Pertti är polis.
Katja och Pirjo är till dags dato minst åtta gånger förhörda. De är efter detta väldigt förskrämda. När andra - mindre viktiga vittnen - har fått se över hundra fotografier har man visat Katja och Pirjo sammanlagt tio. En konfrontation mellan Katja, Piro och Pertti har inte skett. Även andra vittnen till mordet har hittills inte konfronterats med Pertti. Händelsevis arbetar Pertti vid Rikskriminalen, alltså vid samma avdelning som hela spaningsgruppen tillhör.
Juni 1994 blev spaningsledaren Hans Ölvebro åtalad på grund av inaktivitet. Den ansvariga riksåklagaren har dock inte öppnat en process mot Ölvebro, eftersom han "hade förhört alla vittnen".
Hans Ölvebro stängde väldigt hårt ögonen för alla fakta som visade på ett deltagande av polisen i Palme-mordet. Vill han inte finna mördaren? Han säger om sina spaningsmål tydligt "vi är intresserade av alla tips. Vi arbetar opartiskt med en serie av tänkbara motiv. Det enda spår som jag vägrar att befatta mig med är polisspåret."
Pertti, Alfred, Gunnar, Siegfrid, Yngve och alla de andra glädjer det säkert.
Efter långt övertalningsarbete av riksdagsledamöter har riksdagen den 24:e november 1993 beslutat att kräva en oberoende medborgarkommission från regeringen. Riksdagen och regeringen enades om att regeringen varken fick utarbeta speciella direktiv för kommissionen eller utse kommissionens medlemmar. Men innan det han gå så långt presenterade Hans Ölvebro ännu en gång en Palmemördare. En 42-årig sinnesstörd skulle ensam ha mördat statsministern. På grund av detta lade regeringen sina direktiv på is. När mördaren var fasttagen, behövde man följaktligen ingen mordkommission.
Efter denna infrysning erkände Hans Ölvebro att han inte hade någon Palmemördare. Han ville bara kolla om någon i spaningsgruppen ledde information vidare till pressen. 29:e september 1994 var direktiven slutligen utarbetade, i slutet av 1994 var medlemmarna utsedda. Aldrig tidigare i Sveriges historia har en undersökningskommission så sent insatts.
Kommissionen skall visserligen explicit undersöka misstanken om att eventuellt poliser var inblandade i mordet, för detta är den dock ingen medborgarkommission, som ursprungligen krävdes. En tidigare regionalpolitiker, en borgmästarinna, en straffrättsdocent, en förste rikskriminalchef och generaldirektören för riksrevisionsverket ska i slutet av januari påbörja arbetet. När inget åtal har väckts innan den 28:e februari 1996 - om ett år alltså - kan bara mördaren själv ställas inför rätta. För alla andra medhjälpande är en straffrättslig procedur utesluten. Kommissionen skall lägga fram sina första resultat i juni 1996. Varför så sent?
Detta är en artikel av Klaus Dieter Knapp publicerad i Die Zeit, No. 9, 24 Februari 1995, sid 13-15, sektion Dossier med originaltitel Der Polizei auf der Spur. Detta är en översättning av intellektuellt gods utan tillstånd, och endast för privat läsning. Om du vill använda den här texten, varsågod, jag bjuder på översättningen men för att få copyright och annat fixat kontakta:
Kommanditgesellschaft Zeitverlag Gerd Bucerius Gmbh & Co,
Pressehaus, Speersort 1, 20095 Hamburg. Tel +49-40-32800, Fax +49-40-327111.
submitted by smurfensmurfen to sweden [link] [comments]


2015.10.20 20:19 WorkOfDreaming En tredjedel av dagens unga pojkar kommer inte finna någon att älska?

Migrationsverkets senaste prognos av 30 000 ensamkommande under 2015 och sammanfattningen av det demografiska läget från arappar här gav mig en insikt som gjorde mig djupt orolig.
Om vi utgår från SCBs statistik på antal pojkar och flickor födda i Sverige av årskullarna runt millenieskiftet får vi det till att ca 44 000 flickor och 47 000 pojkar föds per år. Om majoriteten av de ensamkommande får uppehållstillstånd och ca 85% är pojkar kan vi lågt räknat få det till 25 000 pojkar 4 500 flickor. Om detta håller i sig i fyra år, med ensamkommande som i regel är i spannet 15-18 år gamla kommer dessa årskullar födda runt millenieskiftet ha 72 000 pojkar och 48 500 flickor per år. Vi utgår från att 90 % av alla människor är heterosexuella. Det ger att 21 150 unga män i varje åldersgrupp (ca 1/3 av alla heterosexuella pojkar) inte kommer finna någon att älska. Eftersom ensamkommande flyktingbarn inte är jämnt spridda över landet kommer vi se städer där 50 % av alla heterosexuella unga män inte hittar någon partner. Bra grogrund för konflikter, Löfven and Batra goes ¯\_(ツ)_/¯
submitted by WorkOfDreaming to svenskpolitik [link] [comments]


2014.09.07 19:15 feliax "Hej alla som röstar på F! Och inte har läst partiprogrammet"

Detta känns mer som en önskelista än ett partiprogram...
BNP-måttet ska innefatta oavlönat hushållsarbete (s. 7)
Lagen om valfrihet ska avskaffas så att politiker får bestämma mer över människors vardag (s. 7)
Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av "beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor" (s. 8)
En uppförandekod för arbetsmarknaden ska upprättas (s. 9)
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på alla arbetsplatser (s. 10)
Positiv särbehandling ska införas i arbetsliv och utbildningsväsen så att personer med sämre kvalifikationer ska kunna tilldelas tjänster och studieplatser pga. att de tillhör en viss grupp (s. 10)
Andra anställningsformer än fast anställning på heltid ska avskaffas (s. 10)
Försäkringsbolag ska inte få ha högre premie för riskgrupper om riskgruppen är kvinnor (s. 11)
Staten ska lägga sig i företags verksamhet och tvinga dem att anställa fler om staten anser att det är nödvändigt (s. 11-12)
Arbetslöshetsersättningen ska vara på maxnivå utan tidsbegränsning (s. 12)
Kvinnor ska få lättare att beviljas banklån för dåliga affärsidéer (s. 12)
Vid större regionalutvecklingsprojekt ska minst hälften av pengarna tilldelas kvinnor (s. 12)
Fler än två personer ska kunna ingå äktenskap (s. 14)
Skolor och förskolor som inte har ett HBTQ-persektiv ska förbjudas (s. 16)
Undervisning i klimatkunskap införs i förskolan (s. 16)
Förskolan ska bli avgiftsfri (s. 16)
Alla skolor och förskolor måste ha köttfria måndagar (s. 16, 17)
Alla grundskolor måste undervisa i feministiskt självförsvar (s. 17)
Skoldagens längd i både grundskola och gymnasium ska begränsas till högst sex timmar och läxor och betyg innan gymnasiet ska avskaffas (s. 17, 20)
Veganmat ska införas på alla skolor (s. 17)
Yrkesutbildningar ska ge universitetsbehörighet (s. 18)
Alla universitetsutbildningar måste ha ett HBTQ-perspektiv (s. 19)
Ämnet klimatkunskap ska bli obligatoriskt på alla universitetsutbildningar (s. 19)
Ett tredje kön införs och man ska kostnadsfritt och utan några som helst krav kunna byta (juridiskt) kön (s. 22, 30)
Toaletter, omklädningsrum, fängelser, etc. för transpersoner måste finnas (s. 22, 30)
Minderåriga ska få göra (fysiskt) könsbyte (s. 22, 30)
Möjligheten att avskaffa (juridiskt) kön helt och hållet ska utredas (s. 23)
Alla lärare måste gå en utbildning i "alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv" (s. 24)
Informationsplikten för HIV ska avskaffas (s. 25, 31)
Sex- och samlevnadsundervisning ska bli obligatoriskt i förskolan (s. 27)
Alla "grupper som tar samhällsbyggande beslut" ska bestå av exakt hälften kvinnor och hälften män (s. 42)
Alla utbildningar och all offentlig service ska finnas exakt överallt i hela landet (s. 43)
15-minutersprincipen ska lanseras* (s. 42)
Reklam (ej bara sexistisk reklam utan all form av reklam) ska inte förbjudas helt men kraftigt begränsas (s. 43)
Inkomster upp till 100.000 kr ska vara skattefria, men bara om man jobbar med kultur (s. 45)
Sverige ska ha en kvinnlig proffsliga inom ishockey (s. 46)
Inkomstskatten ska sänkas (s. 47)
Sveriges energiförsörjning ska vara 100 % förnyelsebar, och ingen större utbyggnad av vattenkraften får göras (s. 48)
Alla nybyggen av motorvägar ska stoppas (s. 49)
Transporter med lastbil ska försvåras till förmån för båt och tåg (s. 49, 79)
Kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri (s. 49)
Det ska bli förbjudet att bygga externa köpcentrum (s. 49)
Genmodifierad mat ska totalförbjudas (s. 50)
Djur på cirkus ska förbjudas (s. 51)
Positiv särbehandling ska tillämpas inom rättsväsendet (s. 53)
Möjligheten att helt avskaffa fängelsestraff ska utredas (s. 54)
Upphovsrätten ska avskaffas (s. 54, 71)
Alla som uppehåller sig i Sverige, oavsett medborgarskap, ska ha rösträtt (s. 57)
Personer som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till försörjningsstöd (s. 63)
Fri invandring, bortsett från arbetskraftsinvandring (s. 63, 65)
Utvisning ska avskaffas, även för mycket allvarliga brott (s. 64)
Alla vapen (inklusive bland annat pistoler) ska avskaffas globalt (s. 67)
Försvaret ska avskaffas (s. 67)
Konflikter ska istället lösas av bland annat HBTQ-organisationer (s. 68)
Män ska omskolas för att ändra sitt konsumtionsmönster (s. 79)
(Detta är skrivet av: https://www.facebook.com/fredrik.nielsen.50/posts/10152173480448651?fref=nf . Inte skrivet av mig alltså //Feliax )
EDIT: Här kan du läsa allt annat http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2013/11/For_en_feministisk_politik_2013.pdf ! (Tack till Treks00 )
submitted by feliax to sweden [link] [comments]


Fakta om män och kvinnor i byggbranschen Samtalsrörelsen #eftermetoo Har män över 50 bättre sex? - Parlamentet (TV4) 50 män får bröstcancer varje år - Nyhetsmorgon (TV4) Fler män än kvinnor i Sverige - för första gången - Nyhetsmorgon (TV4) TENA MEN - YouTube

Köpa receptfritt potensmedel för män på nätet i Sverige

  1. Fakta om män och kvinnor i byggbranschen
  2. Samtalsrörelsen #eftermetoo
  3. Har män över 50 bättre sex? - Parlamentet (TV4)
  4. 50 män får bröstcancer varje år - Nyhetsmorgon (TV4)
  5. Fler män än kvinnor i Sverige - för första gången - Nyhetsmorgon (TV4)
  6. TENA MEN - YouTube
  7. Svenska nyheter - 3 män arresterade och 70% av klottret försvann

Urinläckage är vanligare än du kanske tror. En av fyra män över 40 år upplever urinläckage i varierande grad. Urinläckage är vanligare än du kanske tror. Parlamentet i TV4 från 2008-05-27: Ur Parlamentet avsnitt 1 säsong 15 Snacksaliga och frispråkiga politiska röstfiskedueller är kärnan i det prisbelönta och folkkära Parlamentet. Med bland ... Nyhetsmorgon i TV4 från 2016-02-23: Nu finns det många fler män än kvinnor i Sverige, Bi Puranen om hur det påverkar oss. Nyhetsmorgon är TV4:s morgonprogram som funnits i rutan sedan 1992 ... Sveriges Byggindustrier (BI) kartlägger byggarbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehovet för byggbranschen. Resultaten presenteras i en rapportserie. I det här filmklippet presenteras ... Klippet är från säsongens sjätte avsnitt där Svenska nyheters redaktion tillsammans med Kristoffer Appelquist i spetsen synat allt från skyddsvästar till flytvästar då Halland svämmar ... 50 män får bröstcancer varje år - Nyhetsmorgon (TV4) ... här ger han råd till Anders Pihlblad och alla Sveriges män. ... Viafree Sverige 134,641 views. 21:03. Tusentals män på över 20 orter runt om i Sverige har deltagit i våra 49 stormöten på #eftermetoo-turnén under 2018 / 2019. Här är några av deras berättelser! Läs mer på https://män.se